BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hertz System và tranh chấp liên quan đến tên miền hzcar.com

Nguyên đơn là Hertz System, Inc ở Park Ridge, New Jersey, Hoa Kỳ được đại diện bởi Công ty Luật Howard, Phillips & Andersen, Hoa Kỳ đã có đơn kiện Kwan-ming Lee ở Ridgewood, New York, Hoa Kỳ liên quan đến tên miền hzcar.com.

Nguyên đơn điều hành việc kinh doanh bán và cho thuê ô tô tại Hoa Kỳ và trên toàn Thế giới. Tại Hoa Kỳ, việc kinh doanh đầu tư của nguyên đơn từ những năm đầu của thế ký 20. Nguyên đơn nắm giữ nhãn hiệu hertz đăng ký tại Hoa Kỳ từ năm 1955 và cho tới nay nguyên đơn có một nghìn nhãn hiệu được đăng ký ở nhiều quốc gia trên thế giới. Việc kinh doanh và sử dụng nhãn hiệu của nguyên đơn nổi tiếng trên khắp thế giới.

Bị đơn đã đăng ký tên miền vào tháng 3/2002. Theo các báo cáo từ Wayback Machine có địa chỉ tại www.archive.org thì tên miền tranh chấp duy trì thông báo từ khi đăng ký tên miền cho tới tận năm 2004 là tên miền vẫn đang được xây dựng. Sau khoảng thời gian này thì tên miền dùng để hiển thị các đường dẫn liên kết cho dịch vụ quảng cáo pay-per-click (trả tiền chỉ bởi một cú click chuột). Khi hội đồng Trọng tài đánh giá tên miền hzcar.com thì bên nguyên đơn khẳng định trang web pay-per-click rất giống với những nội dung được hiển thị bởi Wayback Machine và tất cả những đường dẫn này đều có liên quan đến ô tô. Đường dẫn đầu tiên tới “Hertz car rental”.

Trong đơn kiện, nguyên đơn đã đưa ra một số lập luận như sau:

- Nguyên đơn có quyền và lợi ích hợp pháp đối với tất cả nhãn hiệu hertz căn cứ theo các đăng ký nhãn hiệu quốc tế và việc sử dụng liên tiếp từ nhãn hiệu để định dạng cho việc kinh doanh của mình. Các Trọng tài khác trong quá trình giải quyết tranh chấp nhận thấy nhãn hiệu hertz là nhãn hiệu hình nổi tiếng. Về mặt phát âm - tên miền hzcar.com - không có khả năng phân biệt với tên gọi “hertz car” trong đó thì thành phần hertz được biết đến một cách rộng rãi, có liên hệ với nhãn hiệu hertz. Trong đơn đăng ký nhãn hiệu cho hertz đang được xem xét tại phòng Nhãn hiệu và sáng chế (USPTO). USPTO cho rằng hzcar được coi hertz car, tên miền tranh chấp hzcar.com gồm một tiền tố không phát âm được của từ hertz car. Bị đơn chưa hề được nguyên đơn ủy quyền cho việc sử dụng nhãn hiệu hertz cũng như bất kỳ nhãn hiệu nào của nguyên đơn. Tên miền này được bị đơn sử dụng trong khía cạnh thương mại nhằm kiếm được cách doanh thu từ những người sử dụng Internet đang tìm kiếm các dịch vụ của nguyên đơn nhưng lại dẫn nhầm tới trang web của bị đơn.

- Dụng ý xấu được cụ thể hóa bằng tầm quan trọng của nhãn hiệu hertz. Căn cứ theo Luật nhãn hiệu của Hoa Kỳ và một số quy định trong Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền thì việc công bố các nhãn hiệu này đã tạo ra nhận thức về các nhãn hiệu đăng ký nói trên. Việc sử dụng tên miền hzcar.com cho trang quảng cáo pay-per-click là vi phạm vào đoạn 4(b)(iii) and 4(b)(iv) của Chính sách giải quyết tranh chấp tên miền.

 

Đáp lại các lập luận của nguyên đơn, bị đơn đã đưa ra những lý lẽ cho việc đăng ký tên miền hzcar.com

- Tên miền hzcar.com không tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hertz, hơn nữa từ hertz là một từ tiếng Anh thông thường dùng để chỉ đơn vị của tần số, sóng radio.

- Bị đơn đã khẳng định việc lựa chọn tên miền hzcar.com bởi vì nó là một từ viết tắt của “‘hao zhen’ & ‘chun ai rong” là hai vật liệu quan trọng trong khái niệm y tế (theo tiếng Trung). Bị đơn đang giữ một giấy phép cho việc sử dụng thực tế với mục đích trên. Bị đơn nói rằng anh ta chưa thể xây dựng ngay được website bởi vì lý do sức khỏe nhưng anh ta đã có kế hoạch để làm điều này ngay sau khi hồi phục. Căn cứ theo thỏa thuận khi đăng ký tên miền với Nhà đăng ký thì tài khoản được đăng ký là “layaway account”. Chủ sở hữu của dạng tài khoản này không cần phải đưa lên trang web và có thể không cần phải thay đổi nội dung đăng tải bởi Nhà đăng ký. Bị đơn khẳng định rằng “tôi không có lợi ích trong bất kỳ cách thức nào từ tên miền hzcar.com bao gồm cả cái gọi là pay-per-click”.

 

Trên cơ sở những ý kiến của hai bên nguyên đơn và bị đơn, Hội đồng trọng tài đã xem xét và phán quyết như sau:

- Bằng việc thêm từ “car” vào sau từ “hz” bị đơn đã tạo ra sự tương tự đối với nhãn hiệu nổi tiếng hertz của nguyên đơn. Nguyên đơn được biết đến trên khắp thể giới về dịch vụ cho thuê xe; Trọng tài thấy rằng chữ cái hzcar là tương tự với hertz car và do đó tương tự với nhãn hiệu hertz của nguyên đơn.

- Trọng tài cho rằng bị đơn thiếu quyền và lợi ích hợp pháp đối với tên miền hzcar.com vì nguyên đơn chưa bao giờ ủy quyền cho bị đơn sử dụng nhãn hiệu của họ, trong khi đó bị đơn cũng chưa hề được biết đến với tên miền hzcar.com. Tuy nhiên, bị đơn khẳng định lựa chọn tên miền hzcar.com vì đây là từ viết tắt cho từ phát âm tiếng Trung rất phổ biến cho lĩnh vực y học cổ truyền. Bị đơn tuyên bố chịu trách nhiệm về nội dung của trang web bao gồm cả các dịch vụ quảng cáo pay-per-click mà Nhà đăng ký hoặc bên thứ ba đặt quảng cáo lên trên đó.

- Bên nguyên đơn đưa ra một số chứng cứ chỉ ra dụng ý xấu của bị đơn tại thời điểm đăng ký, bị đơn đã tỏ ra phớt lờ các thông báo của nguyên đơn với yêu cầu chuyển nhượng tên miền gây tranh chấp trước khi nộp đơn tới WIPO và lựa chọn thỏa thuận “layaway account” với ENOM. Tuy nhiên, ngoài điều này, nguyên đơn đã không đưa được bằng chứng nào về việc bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu cụ thể là không có bằng chứng rõ ràng nào về việc bị đơn đầu cơ, hay có dấu hiệu bán lại tên miền cho nguyên đơn hay đối thủ cạnh tranh của nguyên đơn như cáo buộc của nguyên đơn. Như vậy, nguyên đơn đã không chứng minh được bị đơn đăng ký và sử dụng tên miền với dụng ý xấu.

Trên cơ sở đó, khiếu nại của nguyên đơn đã bị từ chối.