BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ IPv6

  • Sự phát triển của mạng di động thế hệ mới 3G, 4G LTE đã tác động, làm thay đổi kiến trúc hạ tầng Internet, số lượng thuê bao truy cập Internet từ mạng di động 3G, 4G LTE tăng trưởng nhanh chóng. Trên thế giới đang có xu hướng chuyển đổi, triển khai mạng di động băng rộng 4G LTE, hiện tại đã có trên 125 nhà mạng trên thế giới đã hoàn thành triển khai & cung cấp dịch vụ 4G LTE cho khách  hàng. Tại Việt Nam chúng ta, theo kế hoạch đến năm 2020 các nhà mạng sẽ hoàn thành chuyển đổi sang 4G LTE.

  • Hiện nay có rất nhiều bộ tài liệu tiêu chuẩn (các RFC) đặc tả về cấu trúc, nguyên tắc hoạt động, các vấn đề an toàn bảo mật ... của địa chỉ IPv6. Các tiêu chuẩn RFC về IPv6 được quản lý, lưu trữ và duy trì bởi IETF (Internet Engineering Task Force), cơ quan có chức năng nghiên cứu, phát triển và quyết định các chuẩn dùng trong Internet http://www.ietf.org/rfc.html

  • Trong quá trình triển khai thế hệ địa chỉ IPv6 trên mạng Internet, không thể có một thời điểm nhất định mà tại đó, địa chỉ IPv4 được hủy bỏ, thay thế hoàn toàn bởi thế hệ địa chỉ mới IPv6. Hai thế hệ mạng IPv4, IPv6 sẽ cùng tồn tại trong một thời gian rất dài. Trong quá trình phát triển, các kết nối IPv6 sẽ tận dụng cơ sở hạ tầng sẵn có của IPv4.
    Do vậy cần có những công nghệ phục vụ cho việc chuyển đổi từ địa chỉ IPv4 sang địa chỉ IPv6 và đảm bảo không phá vỡ cấu trúc Internet cũng như làm gián đoạn hoạt động của mạng Internet.

  • Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin và Internet, số lượng thiết bị được kết nối Internet ngày càng tăng lên, không chỉ là các loại máy tính để bàn, máy chủ, mà còn là các thiết bị di động, laptop, máy tính bảng …và nhiều dạng thiết bị khác nhau. Tất nhiên, sự phát triển này đòi hỏi phải có số lượng về địa chỉ IP tương ứng.

  • IPSec thực hiện mã hóa và xác thực ở lớp mạng. Nó cung cấp một giải pháp an toàn dữ liệu từ đầu cuối-đến-đầu cuối trong bản thân cấu trúc mạng (ví dụ khi thực hiện mạng riêng ảo VPN). Vì vậy vấn đề an toàn được thực hiện mà không cần thay đổi các ứng dụng cũng như các hệ thống kết nối đầu cuối. Các gói mã hóa có khuôn dạng giống như gói tin IP thông thường, nên chúng dễ dàng được định tuyến qua mạng Internet mà không phải thay đổi các thiết bị mạng trung gian, qua đó cho phép giảm đáng kể các chi phí cho việc triển khai và quản trị.