BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

16/2016/TT-BTTTT

Số hiệu: 
16/2016/TT-BTTTT
Trích yếu nội dung: 
Hướng dẫn chuyển nhượng quyền sử dụng tên miền Internet được cấp không thông qua đấu giá
Ngày ban hành: 
28/6/2016
Hình thức văn bản: 
Thông tư
Cơ quan ban hành: 
Bộ Thông tin và Truyền thông