BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tin tức, sự kiện trong nước

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (02/01/2020)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 45.120.224.0/22.

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 16h00 ngày 02/01/2020

  - Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 17h00 ngày 03/01/2020.

  - Trạng thái: hoàn tất cấp phát tài nguyên.

  - Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần ITCPLUS Việt Nam.

  Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

  STT

 • Đăng ký sớm địa chỉ IP độc lập trước khi vùng địa chỉ IPv4 khu vực cạn kiệt hoàn toàn

  Ngày 28/02/2019, APNIC thông báo chính thức áp dụng chính sách cấp phát hạn chế mới đối với việc đăng ký IPv4. Theo đó, mỗi tổ chức chỉ được xét cấp tối đa 512 địa chỉ IP (01 vùng /23) (chỉ bằng ½ so với trước đây). Các tổ chức tại Việt Nam cần sớm đăng ký IPv4 trước khi vùng địa chỉ khu vực cạn kiệt hoàn toàn vào khoảng giữa năm 2020.

 • Thông tư 06/2019/TT-BTTTT ngày 19/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư 24/2015/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2019 (15/09/2019)

  Ngày 19 tháng 7 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký ban hành Thông tư số 06/2019/TT-BTTTT sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2019.

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (10/06/2019)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống:

  • 103.224.168.0/22
  • 103.246.220.0/22
  • 103.229.40.0/22
  • 103.252.0.0/22
  • 144.48.24.0/22

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 09h15 ngày 10/6/2019

  - Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 09h15 ngày 12/06/2019;

  - Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Chi nhánh Miền Bắc - Công ty Cổ phần Hạ tầng Viễn Thông CMC

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (14/05/2019)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 45.119.84.0/22.

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 14/05/2019

  - Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 16/05/2019;

  - Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần giải pháp hệ thống Long Vân

  Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

  STT

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (03/4/2019)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 202.47.87.0/24; 202.56.57.0/24; 202.94.82.0/24; 203.8.172.0/24.

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 15h00 ngày 03/04/2019

  - Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 17h00 ngày 05/04/2019;

  - Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần dịch vụ công nghệ thông tin Kiên Phong

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (28/01/2019)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 112.78.0.0/20; 125.253.112.0/20; 103.249.100.0/22; 45.117.164.0/22.

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 15h30 ngày 28/01/2019;

  - Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 11h30 ngày 30/01/2019;

   Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần ODS

  Thông tin tổ chức đã nộp đơn xin cấp vùng tài nguyên này:

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (21/01/2019)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 202.79.232.0/21; 203.160.96.0/21; 103.249.20.0/22; 103.19.96.0/22; 59.153.212.0/22; 103.23.156.0/22.

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 11h00 ngày 21/01/2019;

  - Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 16h30 ngày 22/01/2019;

  Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần Viễn thông di động Vietnamobile

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (20/12/2018)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:
  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 14.0.16.0/20; 203.209.180.0/22; 202.93.156.0/22; 103.244.136.0/22; 103.9.208.0/22; 103.5.208.0/22; 103.19.220.0/22

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 11h00 ngày 20/12/2018;
  - Thời điểm đóng tiếp nhận hồ sơ: 15h15 ngày 21/12/2018.

  - Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần HTC Viễn thông Quốc tế

 • Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 (06/11/2018)

  Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) mở đợt cấp lại vùng địa chỉ IPv4 sau thu hồi cho vùng địa chỉ theo các thông tin sau:

  - Vùng địa chỉ IP còn trống: 103.245.244.0/22 và 203.167.8.0/22

  - Thời điểm mở tiếp nhận hồ sơ: 10h30 ngày 06/11/2018

  - Thời điểm dừng tiếp nhận hồ sơ: 8h30 ngày 08/11/2018

   Trạng thái: Hoàn tất cấp phát tài nguyên

  - Tổ chức được cấp: Công ty Cổ phần Viễn thông DCNET