BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Hệ thống các nhà đăng ký tên miền .VN chính thức của VNNIC

Nhà đăng ký trong nước
 
 
 
 
Nhà đăng ký nước ngoài