BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo

Chính sách, quy chế, quy trình

Nhà đăng ký cần biết

Một số thông tin quy định về phí, lệ phí và nghiệp vụ quản lý tên miền ".vn" đối với các Nhà đăng ký tên miền ".vn".

Hỗ trợ

Các thông tin cơ bản qua mục câu hỏi thường gặp và tài liệu tham khảo sẽ hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm về các chính sách, quy định quản lý và quy chế nhà đăng ký.