BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Thông báo

Các thông tin liên quan tới tên miền ".vn" có tranh chấp, đề nghị liên hệ trực tiếp với Nhà đăng ký đang quản lý để được hướng dẫn theo quy định. Hiện tại, việc giải quyết tranh chấp tên miền ".vn" tại Việt Nam được thực hiện theo các quy định sau:

- Theo Điều 76. Hình thức giải quyết tranh chấp về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” của Luật Công nghệ thông tin.

- Theo Điều 16. Xử lý tranh chấp tên miền của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

- Theo Điều 16. Quản lý tên miền ".vn" trong quá trình giải quyết tranh chấp của  Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông  quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

 

Chính sách, quy định, quy trình

Một số vụ việc tiêu biểu liên quan đến tranh chấp tên miền

Hỗ trợ

Các thông tin cơ bản qua mục câu hỏi thường gặp và tài liệu tham khảo sẽ hỗ trợ người dùng tìm hiểu thêm về các chính sách, quy định quản lý và quy trình giải quyết tranh chấp tên miền ".vn".