BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Văn bản pháp lý

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Ngày ban hành Trích yếu nội dung Chi tiết
20/2023/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư Ngày 13/4/2023 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ Internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia ".vn" và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ IP
Thông tư số 21/2021/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 8/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
16/2021/QĐ-TTg Thủ tướng Chính Phủ Quyết định 30/3/2021 Quy định về đấu giá, chuyển nhượng QSD kho số Viễn thông, tên miền Internet.
15/2020/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 3/2/2020 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
1756/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 13/10/2017 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Internet Việt Nam
10/2018/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 29/06/2018 Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Thông tin và Truyền thông
27/2018/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 01/3/2018 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
208/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư 10/11/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí tên miền quốc gia ".vn" và địa chỉ Internet (IP) của Việt Nam
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch 08/6/2016 Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
24/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư 18/8/2015 Quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet
1524/QĐ-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Quyết định 23/10/2014 Phê duyệt Đề án triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) ".VN"
174/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 13/11/2013 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện
264/QĐ-VNNIC Trung tâm Internet Việt Nam Quyết định 05/09/2013 Quy định hướng dẫn việc đăng ký và quản lý sử dụng địa chỉ IP/số hiệu mạng tại Việt Nam
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định 15/07/2013 Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
9442/CT-HTr Cục Thuế TP Hà Nội - Tổng cục Thuế Công văn 04/04/2013 Hướng dẫn chính sách thuế GTGT đối với khoản thù lao Nhà đăng ký
18/QĐ-VNNIC Trung tâm Internet Việt Nam Quyết định 10/01/2011 Quy định thời điểm cho phép đăng ký lại các tên miền ".vn" không còn nhu cầu sử dụng đề nghị trả lại, tên miền hết thời hạn sử dụng mà không đóng tiếp phí duy trì
03/2008/CT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Chỉ thị 06/05/2008 Thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6
4544/BTC-CST Bộ Tài chính Công văn 03/04/2007 Hướng dẫn sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí cấp phép và quản lý tên miền, địa chỉ Internet ở Việt Nam thông qua đại lý
95/2002/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định 17/07/2002 Phê duyệt kế hoạch tổng thể về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ở Việt đến năm 2005
72/2002/QĐ-TTg Chính phủ Quyết định 10/06/2002 Thống nhất dùng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 trong trao đổi thông tin điện tử giữa các tổ chức của Đảng và Nhà nước