BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TRUNG TÂM INTERNET VIỆT NAM - VNNIC

Tên miền ".VN"

Tên miền tiếng Việt – Niềm từ hào Internet Việt Nam

Chào mừng sự kiện tên miền tiếng Việt thứ 1 triệu

Phóng sự về tranh chấp tên miền ".vn" (VTC1)